ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ thaiamuletsmuseum.com พิพิธภัณฑ์ พระเครื่อง พระกรุ เพื่อให้นักสะสม และผู้ที่มีใจรักในพระเครื่องได้ศึกษาเรียนรู้ และผู้ที่ต้องการทราบความเป็นมาเกี่ยวกับพระเครื่องไทยพร้อมเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาสะสม โดยประสบการณ์ จากนักสะสมซึ่งแต่ละท่านมีประสบการณ์มากกว่า ๕๐ ปี ด้วยเหตุนี้จึงได้รวบรวมพระเครื่องซี่งมีพระหลักและพระเกจิต่างๆ ในอดีตและปัจจุบันใ