ประเทศจีนรับประมูลและประเมินราคาหยกจีน

บริษัทระดับโลกประเทศจีนรับประมูลและประเมินราคาหยกจีนแกะหรือวัตถุโบราณจีนได้มีหนังสือเชิญพิพิธภัณฑ์พระเครื่องพระกรุให้นำหยกจีนแกะไปประมูลและประเมินราคาได้ที่ประเทศจีนเป็นบริษัทภายใต้รัฐบาลจีนโดยทางพิพิธภัณฑ์พระเครื่องพระกรุได้นำหยกจีนแกะขออนุญาตผ่านกรมศิลปากรไปประเทศจีน