พบวัตถุโบราณ มากมาย สมัยราชวงศ์ชิง

 

ข่าวใหญ่...น่ายินดี

 

 

มิสเตอร์กัว นักโบราณคดีจีนหรือนักวัตถุโบราณลำดับ 3 กระทรวงวัฒนธรรม ได้แถลงข่าวพบวัตถุโบราณสมบัติราชวงศ์ชิง หลาย1000 ชิ้นเช่นภาพวาดโบราณต่างๆและก็ พระราชโองการต่างๆ และหยกโบราณต่างๆ ของจักรพรรดิจีน บรรพบุรุษนายแป๊ะโป้ย ช่วงเกิดศึกสงคราม ซุนยัดเซ็น หยวยซื้อไข่ แป่ะโป้ยได้ขนสมบัติล้ำค่าดังกล่าวหนีมาทางเรือสำเภามาพึ่งพระบารมีโพธิสมภารกษัตริย์ไทยในยุคสมัยรัชกาลที่ 5

 

  บรรพบุรุษแป๊ะโป้ย ได้ขนสมบัติล้ำค่าหลบหนีมาอยู่เมืองไทยเมื่อประมาณ 120 กว่าปีที่ผ่านมา แล้วสมบัติล้ำค่าดังกล่าวก็มาตกถึงหลานปัจจุบันผู้ครอบครอง สมบัติล้ำค่า คือนายภูมิฐิติพัฒน์ อินทปัตย์ เทพหัสดิ ยินดีที่ยอมจะคืนให้กับประเทศจีนเพื่อไปสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ละก็พิพิธภัณฑ์ที่ประเทศจีน ต่อไป