สำนักข่าวรายงาน โบราณวัตถุจีนกว่า 1,000 ชิ้นที่ค้นพบในประเทศไทย จะถูกส่งกลับไปยังประเทศจีน